Vi vill härmed informera om att Okie Doughie kommer att hållas tillfälligt stängt på grund av flytt till ny lokal.